Zasady współpracy

Zapewniamy otwartą, uczciwą i bezpośrednią komunikację z Klientem. Nasze podejście polega na uprzednim uzgodnieniu z Państwem sposobu rozpatrywania sprawy oraz na wyważeniu korzyści i kosztów, a także podejmowanego ryzyka. Krótko mówiąc, działamy zgodnie z Państwa priorytetami.

Nie będziemy Państwa obciążać kosztami za czas poświęcony spotkaniom. Spotkania te będą się skupiały w szczególności na aktualnych sprawach i wydarzeniach oraz zapewnią informowanie na bieżąco o Państwa planach i priorytetach, a także pozwolą nam uzyskać aktualne opinie na temat naszej pracy.

Dzięki wypracowanym i sprawdzonym standardom obsługi, nasza kancelaria proponuje trzy alternatywne warianty wynagrodzenia za świadczone usługi, czyli wynagrodzenie godzinowe, wynagrodzenie ryczałtowe bądź wynagrodzenie zawierające składnik zarówno godzinowy jak i ryczałtowy. Preferencje klientów są dla nas najważniejsze.