Windykacja należności

W ramach prowadzonych działań windykacyjnych Kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów pomoc prawną zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i w postępowaniu przed sądami oraz komornikami. Obsługa prawna wierzytelności obejmuje w szczególności:

 • Udzielanie

  porad prawnych

 • sporządzanie pism dla wierzyciela

  takich jak: wezwanie do zapłaty, pozew o zapłatę, wniosek o wszczęcie egzekucji,

 • sporządzenie pism dla dłużnika

  takich jak: odpowiedź na pozew, wniosek o przywrócenie terminu, sprzeciw, zarzuty, pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,

 • prowadzenie negocjacji

  z wierzycielem, dłużnikiem lub komornikiem,

 • reprezentacja Klienta

  w sądzie na każdym etapie sprawy.