Prawo karne

W dziedzinie prawa karnego Kancelaria zapewnia obronę podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego, jak i obronę oskarżonego w postępowaniu przed sądem.