Obsługa biznesu

Kancelaria zapewnia indywidualne podejście do spraw biznesowych obejmujące w szczególności:

 • Tworzenie nowych podmiotów gospodarczy

  optymalizacja rozwiązań prawnych
  w działających przedsiębiorstwach,

 • Obsługa prawna funkcjonujących firm

  w zakresie prawa spółek, w tym obsługa organów spółek

 • Sporządzanie projektów umów

  i uczestnictwo w negocjacjach

 • Obsługa prawna

  inwestycji budowlanych

 • Obsługa prawna rynku nieruchomości

  m.in. badanie stanu prawnego, prowadzanie niezbędnych procedur administracyjnych i sądowych, formułowanie umów, uczestnictwo w negocjacjach;

 • Prawo autorskie

  prawo znaków towarowych, prawo własności intelektualnej, prawo internetowe

 • Prawo pracy

  w tym sporządzanie umów o pracę, zagadnienia związane z rozwiązywaniem stosunków pracy, sporządzanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania umów o zakazie konkurencji;

 • Prowadzenie procesów sądowych

  i zastępstwo prawne przed organami administracji;

 • Sporządzanie

  opinii prawnych

 • prawo administracyjne

  w tym uzyskiwanie na rzecz klientów zezwoleń, koncesji i przeprowadzanie innych procedur administracyjnych związanych z obsługą biznesu